Storhelger

Österrike är en katolsk nation och som kan ses i många av deras nationella dagar. Nedan hittar du en lista som visar de olika nationella helgdagarna i Österrike och Wien. Dessa dagar är de flesta affärer stängda, och det är bra att veta att de flesta affärer är stängda på söndagar i Wien.

Nationella helgdagar:
1 januari – Nyår
6 januari – Trettondagen
Påsk / Pingst / Kristi himmelfärds dagen
1 maj – arbetarrörelsens internationella dag
15 augusti – Jungfru Marias dag
26 oktober – Nationaldagen
1 november – Alla helgons dag
8 december – obefläckade avlelsen dagen
December 25 & 26 – Jul